В Алеково се проведе родителска среща „На кафе с родители“

По покана на Директора на СПГ „Алеко Константинов“ инж. Веска Николова на 22 март се проведе родителска среща „На кафе с родители“ в с. Алеково. Присъстваха родители, ученици, Директорът – г-жа Николова, заместник-директорът – г-жа Койнова, педагогическият съветник и класните ръководители.

Срещата бе инициирана с цел да бъдат обсъдени в неформален разговор причините за непосещаване на училище от някои от учениците, подходи за мотивация и ползи от училищното образование.

Г-жа Николова благодари на родителите за присъствието. Тя представи ползите и предимствата на професионалното образование. Застъпи идеята, че на пазара на труда ни оценяват въз основа на нашите образователни умения и по това колко добре можем да ги прилагаме в реалния живот, а също така, че образованието е основен критерий при търсене на работа във всеки сектор на икономиката.

В хода на обсъждането родителите споделиха помежду си добри практики и подходи при възпитанието на децата и справянето с характерните за тийнейджърската възраст проблеми.

Основен извод от проведената среща е, че партнирането и позитивното общуване учител-родител е от първостепенно значение за развитието и успехите на детето. Съвместните усилия и положителната връзка кара детето да вярва, че възрастните работят заедно в негов интерес.

За добрата атмосфера на срещата допринесоха приготвените от нашите ученици, обучаващи се по професия „Ресторантьор“ чай, кафе, баница и сладкиши.

Тази инициатива е първата от заплануваните от ръководството на гимназията срещи по населени места за осъществяване на позитивен диалог и сътрудничество с родителите за задържане и мотивиране на учениците за посещение на учебни занятия и за активно включване на родителската общност в училищния живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.