Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Млади доброволци от Елена и Карлово – на съвместно обучение и обмяна на опит

На 27 юли в село Раювци се проведе обучение и обмяна на опит между клуб „Доброволци“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – град Карлово, и деца от Българския младежки червен кръст – град Елена.

Форумът бе организиран от Нели Минчева, секретар на МКБППМН – Карлово, а лектор бе психологът и обучител чрез метода „учене чрез преживяване“ – г-жа Евгения Загорова.

Темите в програмата включваха: създаването на доверие и подкрепа между участниците, постигането на общностна култура за сътрудничество, преодоляването на бариери при общуването, както и конструктивната обратна връзка. Обучението бе проведено в приятна обстановка на открито, с много образователни и занимателни игри, които провокираха творческото и рационално мислене на младежите.

За няколко часа младите хора от Елена и Карлово успяха да създадат приятелства, а накрая за всички имаше сертификати и подаръци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *