Община Елена получи по проект нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж

Община Елена спечели проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. С реализирането му ще бъде осигурено закупуването на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж.

Общият бюджет на проектното предложение е 35800,00 лева, като размерът на финансовите средства, които ще отпусне Фондът „Социална закрила“, са 32220,00 лева, а собственият принос на Общината е 3580,00 лева.

На територията на община Елена се намират 124 населени места с различна отдалеченост до общинския център. Към настоящия момент Домашен социален патронаж извършва услугата доставка на храна на 140 потребители, като най-отдалеченото от общинския център селище е на 35 километра в една посока.

Социалното заведение разполага с 2 автомобила за разнос, но големият брой потребители и отдалечеността на селата от градския център обуславят нуждата от още едно превозно средство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *