ОбществоТемида

Съдът в Страсбург присъди по 12 000 евро на три деца, обвинили в сексуално насилие четирима души от дома в Страхилово

Показанията на жалбоподателите и фактите са противоречиви, но решението на Темида е налице

 

Три деца, свидетелствали и обвинили в сексуално насилие четирима души от социалния дом в село Страхилово, община Полски Тръмбеш, осъдиха българската държава в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Решението по делото е след жалба от 2 февруари 2021 г. и е публикувано в бюлетина на Министерството на правосъдието.

Преди да бъдат осиновени от италианско семейство през 2012 г., жалбоподателите били настанени в Дома за деца, лишени от родителски грижи, в Страхилово. Според тях българските власти са нарушили задълженията си по чл. 3 и чл. 8 от конвенцията да ги защитят и да проведат ефективно разследване във връзка с твърденията им, че са били подложени на сексуално насилие, докато са живели сиропиталището.

През 2012 г., когато са съответно на 12-, 10- и 9-годишна възраст, малчуганите са осиновени от италианско семейство и оттогава живеят в Италия. През октомври същата година осиновителите завеждат децата на преглед при психолози в център за групова терапия, където те разказват, че са били подложени на сексуално насилие както от по-големи деца, така и от служители в дома и от външни лица. Като извършители на посегателствата жалбоподателите посочват седем мъже, включително възпитателя Н., и четири жени. Първият жалбоподател твърди, че е съобщил за случващото се на директора на дома, който не е взел никакви мерки. Осиновителите на жалбоподателите сезират италианските власти. Те се свързват и с разследващ журналист, който публикува материал в италианско издание.

През януари 2013 г., считайки, че българските власти са компетентни да разследват случая, италианската прокуратура предоставя събраните доказателства на българското посолство в Рим. В резултат от отзвука в италианските и българските медии Държавна агенция за закрила на детето извършва проверка на място. Според доклада от проверката липсват данни децата да са били жертва на насилие. Въпреки това въз основа на предоставената от агенцията информация, както и след сезиране от италианската организация SOS Телефоно Адзуро и Министерството на правосъдието на Италия, Районната прокуратура в гр. Велико Търново образува три предварителни проверки. При тях разследващите органи проверяват документацията в дома и разпределението по спални помещения, разпитват служителите, включително електротехника, обслужващ дома, чието малко име е Н., както и деца, настанени там. Проверките заключават, че твърденията на жалбоподателите не са подкрепени от събраните доказателства. По-конкретно, установено е, че по време на редовните медицински прегледи не са открити следи от насилие по децата. Само трима от служителите в дома са били мъже, като те не са имали свободен достъп до спалните помещения, а сградата е подсигурена срещу достъп на външни лица. Децата не са имали срещи с външни лица в отсъствието на женския персонал на дома.

КОНСТАТИРАНО Е, ЧЕ ДОМЪТ НИКОГА НЕ Е ИМАЛ ДИРЕКТОР С ПОСОЧЕНОТО ОТ ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ ИМЕ, КАКТО И ЧЕ НЕ Е СЪОБЩАВАНО ЗА СЛУЧАИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ. Проверките завършват с откази за образуване на наказателно производство, последният от които е постановен на 18 ноември 2013 г.

В периода между 2013 г. и 2017 г. италианските власти на няколко пъти предоставят на българските институции допълнителна информация и изискват такава относно хода на производството. На 7 юни 2016 г. е изпратено и писмо от осиновителите на жалбоподателите, с което те оспорват отказа за образуване на наказателно производство. След като взима предвид информацията, предоставена от италианските институции, Окръжна прокуратура – Велико Търново, потвърждава отказа. Това постановление е потвърдено от Апелативната прокуратура след служебен контрол.

Съдът все пак присъжда на жалбоподателите обезщетение за неимуществени вреди в размер на 12 000 евро за всеки от тях. Към решението са приложени и три особени мнения, две от които подкрепят съображенията на мнозинството.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *