Над 14 млн. инвестиции по проекти и от общинския бюджет в Горна Оряховица за година

Капиталовата програма на общината за 2021 г. до момента е за 7 000 000 лева

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕЖЕГОДНО ПЛАНИРА И ИЗПЪЛНЯВА ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСИРАНИ С РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ, като ги обвързва със стратегически краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове, програми и стратегии на местно и национално ниво. „Само за 2020 г. са реализирани основни и текущи ремонти, изграждания и доставка на ДМА (дълготрайни материални активи) за над 14 000 000 лв. В раздел „Бюджет“ средствата възлизат на над 11 800 000 лв. В текущи ремонти са вложени 1 215 400 лв., а в системата на образованието – 406 394 лв. В подобряване на уличната мрежа са инвестирани 722 962 лв., а в културна и спортна инфраструктура – 46 636 лв.“, информират от общинското ръководство на Горна Оряховица. Извършените основни ремонти възлизат на 3 786 500 лв. 1 709 955 лв. са дадени за ремонт на покрив на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, както и за възстановяване на улици в Долна Оряховица и селата Драганово, Поликраище и Първомайци. 463 190 лв. са похарчени за реконструкции на училища и детски заведения, а 55 849 лв. за клубове на пенсионера. На 1 324 711 лв. възлиза цялостното асфалтиране на улици, пътят Върбица – Горски Долен Тръмбеш и пътят от с. Крушето до главен път Русе – В. Търново. Вложени са 117 521 лв. в основни ремонти на Младежкия дом, читалища, спортната зала и др. Изгражданията и доставка на ДМА са на стойност 6 822 643 лв. Най-голямото ни постижение е дългоочакваната и много важна рекултивация на депо за битови отпадъци в местността Бабенец и проектиране и изпълнение на СМР на обект „Мултифункционални игрища в Долна Оряховица и селата Драганово, Поликраище и Първомайци“. 112 660 лв. са предоставени на болницата за увеличение на капитала и вноска по закупено оборудване“, подчертават от управата на Община Горна Оряховица. Привлечените средства от еврофондове са за над 3 141 000 лв. Инвестициите чрез създаване на работни места и грижа за лица в неравностойно положение са в размер на 1 526 000 лв. За 2021 година капиталовата програма до момента е за над 7 000 000 лв. 876 000 лв. са предвидени за укрепване на сградата на болницата и 162 660 лв. за увеличение на капитала и ново оборудване. Осигурени са 417 000 лв. за системата на образованието, 180 000 лв. за ремонти в две детски ясли и над 2 000 000 лв. за ремонт на улици. С 1 260 000 лв. ще продължи подобряването на културната и спортната инфраструктура. Привлечените средства от ЕС към 30 април са над 1 173 000 лв. „Не са включени сумите на договорите за БФП на НЧ „Братя Грънчарови“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за 3 280 000 лв., реконструкция на градската градина – „По-добра паркова среда в Горна Оряховица” – 1 473 685 лв. и много други проекти. За създаване на Кризисен център в Горна Оряховица са предвидени 1 565 824 лв. Това ще допълни инвестиционната програма с още над 6 300 000 лв.“, споделят още от управата на Община Горна Оряховица.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *