1165 четения

Законът за извънредното положение е в Държавен вестник – едни срокове са спрени, други са удължени

Десет дни след обявяването на извънредното положение законът с мерките и действията, докато трае то, вече е факт. Днес той беше публикуван в Държавен вестник и повечето му разпоредби влизат в сила със задна дата – от 13 март 2020 г., а останалите от днес. Една от основните му цели е да се наложи мораториум на едни срокове и да се удължат други, така че да се намалят сътресенията за гражданите и бизнеса по време на извънредното положение.

Както вече е известно, законът спря сроковете по делата с някои изключения (виж чл. 3) и въведе общо правило, че всички (извън тези по делата), определени в закон, които „изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти“, се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение.Също с месец след края му е удължено и действието на административните актове, което изтича по време на извънредното положение.

Особен случаи са сроковете по данъчните закони и затова са уредени отделно. До 30 юни 2020 г. е удължен срокът за подаване на годишните данъчни декларации по Закона за корпоративното данъчно облагане, съответно и за внасяне на данъка. Иначе той беше до 31 март, т.е. изтичаше насред извънредното положение. 30 юни е и новият срок по чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО.

В закона за извънредното положение са въведени някои специфични правила за авансовите вноски по ЗКПО, според това кога е подадена годишната данъчна декларация (виж §25 от закона).

Също до 30 юни 2020 г. е удължен и срокът за декларациите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. А отстъпката от 5% върху данъка за довнасяне ще се ползва, ако той е внесен до 31 май. За тези, които развиват и стопанска дейност като търговци (чл.51), срокът за подаване на декларация е до 30 април 2020 г (виж §28).

Законът за извънредното положение урежда, че през 2020 г. право на отстъпка от 5 на сто за данъците за имоти и коли ще имат тези, които са платили за цялата година до 30 юни. Изрично е регламентирано, че до отмяната на извънредното положение давността по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) спира да тече, а абсолютната 10-годишна давност за погасяване на данъчните задължения не се прилага. Общото правило е, че по време на извънредното положение не се образуват изпълнителни производства по ДОПК. Но се въвежда следното изключение: „Освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда“.

Принудителното изпълнение по ДОПК се спира, но извършените действия запазват силата си.По отношение на частноправните задължения правилото е, че се спират всички обявени публични продажби и въводи във владение. Освен това не се налагат запори на банкови сметки на физически лица, върху трудови възнаграждения и пенсии, не се извършват описи на вещи и имоти на физически лица. Но и тук има изключение – освен, ако не се събират задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!