Момчил Иванов – народен представител от „Има такъв народ“: „С 1,3 млрд. правителството компенсира 633 хил. потребители заради високите цени на еленергията и природния газ“

С няколко свои решения от края на 2021 г. МС одобри общо сумата от 1,310 млрд. лева по бюджета на Министерството на енергетиката, с които да компенсират небитови крайни потребители на електрическа енергия, както и за подпомагане на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи. От тази мярка реално ще се възползват около 633 000 небитови крайни клиенти на електрическа енергия.

С прието от 47-ото НС от края на декември решение са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер на 450 млн. лв. за компенсация на високите цени на електрическа енергия и природния газ за небитовите крайни потребители за първото тримесечие на 2022 г. Тези разходи са за сметка на преизпълнение на данъчните приходи в държавния бюджет за 2021г. и от тази мярка на практика ще се възползват както представителите на бизнеса, които закупуват електроенергия на нерегулирания пазар, така също и много други небитови клиенти като болници, детски градини, университети, училища, ВиК предприятия и др.

По този начин кабинетът и Министерството на енергетиката правят всичко възможно да компенсират небитовите потребители поради високите цени на електроенергията на свободния пазар.

Тези механизми бяха разгледани и в смесената комисия по енергетика и бюджет и финанси, на която аз съм член, на 6.01.2022 г. След бурни разисквания като че ли се наложи становището, че е добър предлаганият от правителството механизъм, при който компенсацията на небитовите крайни потребители да е в размер на 128,97 лв./Мвтч, като се предвижда максимален размер на компенсация в размер на 30% от борсовата цена на електрическата енергия.

Една от основните причини за проблемите на бизнеса се породи оттам, че на нашия пазар търговията е предимно на българската независима енергийна борса, където принципът на ценообразуване е „пазар ден напред“, за разлика от други европейски страни, където бизнесът има сключени дългосрочни договори за закупуване на електроенергия, при които цените щяха да са много по-ниски от сегашните пазарни. Именно тези стойности са взети предвид от кабинета при определяне на размера на компенсацията. На съвместната парламентарна комисия се постигна съгласие да се продължи дискусията относно размера на определения таван и при възможност от бюджета този размер да стане дори 35%.

МНОГО СЕ ДИСКУТИРА ВЪПРОСЪТ ЗА ГЛАСУВАНИЯ ОТ НС МОРАТОРИУМ, С КОЙТО НА ПРАКТИКА СЕ ЗАБРАНЯВА НА КЕВР ДА УВЕЛИЧАВА ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИТЕ И ВиК УСЛУГИТЕ ЗА БИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.

Нека кажем, че този мораториум бе предложен от ГЕРБ. Мнозинството само го ограничи с определен срок. Много скоро след това от ГЕРБ се отказаха от предложената от самите тях мярка. Аз също считам, че мораториум на независим регулатор едва ли е най-доброто решение. Но при този състав на КЕВР, ако го нямаше този мораториум, сега цената на тока за битовите абонати щеше да е драстично увеличена и това щеше да постави голяма част от хората в невъзможност да заплатят своите сметки през зимните месеци. Ето защо предприехме тази нетрадиционна мярка като едно временно решение, което да даде възможност на новото правителство да предприеме спешни мерки за решаването на множеството проблеми в сектора. Проблеми, които имат своите основания през годините назад. Аз също, като битов ползвател на услугите на газоразпределителните дружества, усетих увеличената цена на природния газ на гърба си. Тук следва да кажем, че ако беше изграден през последните 12 г. газовият интерконектор България – Гърция, сега цената на природния газ можеше да е 4 пъти по-ниска. Волята на кабинета е да се работи и да се върви по пътя на диверсификацията на енергоизточниците за България. Това би било от полза както за битовите, така и за небитовите потребители и бизнеса. За съжаление, през последните 12 г. са създадени повече проблеми в сектора, отколкото да са решени такива, но това правителство и енергийното министерство, ръководено от ПП „Има такъв народ“, ще работят много усилено за решаването на всички натрупани през годините проблеми.

One thought on “Момчил Иванов – народен представител от „Има такъв народ“: „С 1,3 млрд. правителството компенсира 633 хил. потребители заради високите цени на еленергията и природния газ“

  • 19.01.2022 в 18:06
    Permalink

    А същевременно два чисто нови реактора си стоят на площадката в Белене. Унгарците и сърбите понеже са прости отидоха и подписаха дългосрочни договори за газ на цена 290.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.