ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ ПРИДОБИЕ ПРАВОТО ДА УПРАВЛЯВА КУЛТУРНИ ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

Община Свищов повече от две години насочва усилията си да придобие правото да управлява и стопанисва обекти от културно-историческото минало

Прочетете повече

Проект „Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона“, с бенефициент Община Велико Търново приключи със заключителна пресконференция и церемония „официално откриване“ с водосвет

Проект BG16RFOP001-1.009-0003 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на

Прочетете повече

Краткотрайните физически упражнения подобряват мозъчните функции

Учени от Орегонския университет за здравеопазване и наука установиха, че редовните краткотрайни физически упражнения подобряват някои мозъчни функции, свързани със

Прочетете повече

Горнооряховските акробати с поредно силно представяне, включиха петима в националния отбор

С куп медали се завърнаха двата горнооряховски клуба от Държавния индивидуален шампионат по акробатика в Русе. Добрата новина е, че

Прочетете повече