Архивите на БОРБА

Архивите на БОРБАКултура

Златните дарове и въоръжение на тракийски династ от село Големаните само веднъж са показвани в пълния им блясък

От архивите на „Борба“ 2010 г.: Съкровища от музейните трезори ОТ 1000 ПРЕДМЕТА Е СЪСТАВЕНО ТРАКИЙСКОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ СЕЛО ГОЛЕМАНИТЕ, РАЗКРИТО

Вижте повече
Архивите на БОРБА

Лилия Цанкова учи децата си да рискуват, но и да приемат това, което им се случва

„В ДЕЦАТА Е ЗАЛОЖЕНА ЕСТЕСТВЕНАТА НАСОЧЕНОСТКЪМ ДОБРОТО. ТЕ ЗНАЯТ КОЕ Е ПРАВИЛНО, споделят лесно, търсят добрите решения, доверяват се на

Вижте повече
Архивите на БОРБА

За учителя с любов: Илина Керина, която измисли рок междучасията и се мъчи никога да не забравя детското в себе си

Илина Керина, която измисли рок междучасията и се мъчи никога да не забравя детското в себе си МУЗИКА НА „ЩУРЦИТЕ“,

Вижте повече
Архивите на БОРБА

За учителя с любов: Джена Стайкова преподава биология на два езика и помага на учениците си да правят истинска наука

„НЯМАЛА СЪМ ДЕТЕ, КОЕТО ДА МИ КАЖЕ, ЧЕ НЕ ОБИЧА БИОЛОГИЯТА, ВЪПРЕКИ ЧЕ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО ПРЕПОДАВАМ, НЕ Е МАТЕМАТИЧЕСКА

Вижте повече
Архивите на БОРБА

За учителя с любов – Диана Петрова: „Ако не мога да кажа повече от учебника, нямам място в училище“

Учителката по литература е герой в дипломна работа и вдъхновител за есе ТЯ ВЕЧЕ Е ГЕРОИНЯ В ДИПЛОМНА РАБОТА, БИЛА

Вижте повече